Žilina


23. 4. 2016 (Sobota) o 18:00, Zájazdy

Slovenská filharmónia
Aziz Shokhakimov dirigent
Camille Thomas violončelo

J. Iršai, E. Elgar, P. I. Čajkovskij