Piaristický kostol sv. Ladislava, Nitra

XXV. Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica Sacra, Nitra


7. 6. 2015 (Nedeľa) o 19:00, Zájazdy
Piaristický kostol sv. Ladislava, Nitra,
Slovenský komorný orchester
Slovenský filharmonický zbor
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle
Jozef Chabroň, zbormajster
Katarína Ďurdinová, soprán
Andrea Ľuptáková, soprán
Helena Oborníková, alt
Matúš Šimko, tenor
Eugen Gaál, bas
Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus KV 618
Laudate Dominum KV 339
Sub tuum praesidium, offertórium KV 198
Korunovačná omša C dur KV 317