Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

Vianočný koncert


10. 12. 2017 (Nedeľa) o 16:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Spevácky zbor Lúčnica
Elena Matušová zbormajsterka
Katarína Krčmárová soprán
Katarína Kubovičová alt
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bas
Giuseppe Torelli Concerto grosso, op. 8 č. 6 Vianočné
Adeste fideles
Búvaj dieťa krásne
Ján Cikker Ninaj, ninaj Jezulátko

Povedzte nám pastuškovia
Poďme bratia do Betléma
Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční

Vianočné obdobie je na jednej strane časom veľkých prekvapení, ale takisto časom ustálených udalostí a zvykov. Concerto grosso g mol Giuseppe Torelliho aj Česká mše vánoční kantora Jakuba Jana Rybu sú trvalkami, stálicami a žiadanými umeleckými dielami počas výnimočnej periódy roka. Dotvárajú to, čo napriek turbulencii súčasnosti vždy tak radi privítame: relax, nekonfliktnosť a duševnú rovnováhu.