Tsuzoshi Tsutsumi

Wolf, Boccherini


26. 4. 2015 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle
Tsuyoshi Tsutsumi, violončelo
Hugo Wolf
Luigi Boccherini
Talianska serenáda
Koncert pre violončelo a orchester B dur G. 482
Sláčikové kvinteto A dur op. 11 č. 2 G. 272

Hugo Wolf – radikálny wagnerián a tvrdošijný kritik Johannesa Brahmsa. Jeho aktivity prebiehali na dvoch koľajiskách. Na prvom sa nachádzali jeho zlomyseľné kritiky a recenzie, plné jedu a bezohľadnosti voči Brahmsovi. Na druhej strane akoby Wolf menil uhol pohľadu a zaoberal sa – podobne ako Brahms – postschubertovskou piesňou. Talianska serenáda je jedným z najhrávanejších Wolfových titulov. Luigi Boccherini – violončelový virtuóz a skladateľ bol priekopníkom v procese stabilizácie útvaru sláčikového kvarteta a sláčikového kvinteta. V jeho čase boli však populárnejšie violončelové koncerty – aj koncert v atypickej tónine B dur.