Evelyn Glennie, bicie nástroje

Williams, Corigliano, Beethoven


18. 5. 2017 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
James Judd dirigent
Dame Evelyn Glennie bicie nástroje
John Corigliano
Ralph Vaughan Williams
Ludwig van Beethoven
Conjurer Concerto
Osy, predohra
Symfónia č. 7 A dur, op. 92

Designovaný šéfdirigent Slovenskej filharmónie sa nášmu obecenstvu predstavi dvomi dvojicami koncertov ešte pred nástupom do funkcie. Sólistkou koncertu bude nepočujúca britská perkusionistka Dame Evelyn Glennie, dnes už legendárna osobnosť európskeho interpretačného umenia.

EG Logo with Strapline Black (jpeg)