Sergey Neller_24467942

Wagner, Prokofiev, Brahms, Strauss


13. 1. 2017 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Sergey Neller dirigent
Juraj Čižmarovič husle
Johannes Brahms
Sergej Prokofiev
Richard Strauss
Richard Wagner
Akademická slávnostná predohra, op. 80
Koncert pre husle a orchester č. 1 D dur, op. 19
Smrť a vykúpenie, op. 24
Majstri speváci norimberskí, predohra

Hudobná dráma Richarda Wagnera o stredovekých speváckych pretekoch patrí podľa slov autora medzi komické projekty. Už samotná veľkoryso koncipovaná predohra však nasvedčuje, že aj pre toto dielo je príznačný wagnerovský pátos. Oveľa sviežejšia je rétorika Sergeja Prokofjeva v Prvom husľovom koncerte. Dielo vznikalo vo dvoch fázach tesne okolo emigrácie skladateľa do zahraničia v roku 1917. Akademická predohra Johannesa Brahmsa je dielom skladateľovej vďaky senátu Wroclawskej univerzity za udelenie čestného doktorátu. Citácia študentskej hymny Gaudeamus igitur je v tomto smere jednoznačným symbolom. Séria symfonických básní mladého Richarda Straussa patrí do zlatého fondu svetovej symfonickej literatúry. Smrť a vykúpenie je sčasti ovplyvnená ťaživou filozofiou Arthura Schopenhauera. Autor sa však vyjadril v tom zmysle, že ide o ilustráciu procesu umierania a znovuzrodenia…

Pozrite si záznam z koncertu.