Katedrála sv. Martina

Veľkonočný koncert


9. 4. 2017 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Katedrála sv. Martina,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Joseph Haydn
Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži, Hob. XX:1B

Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži sa dochovalo v štyroch evanjeliách Nového zákona. Haydnova pašiová kompozícia, ktorá má viacero verzií, bola pôvodne čisto orchestrálna. Pozostáva zo siedmich častí, ktoré sú koncipované ako meditácie. Podľa Haydnových vlastných slov bola úloha skomponovať dielo tak, aby poslucháča neunavilo, a súčasne v ňom vzbudilo všetky pocity, ktoré sú obsiahnuté v každom zo siedmich Spasiteľových slov, nesmierne náročná. Hotovú skladbu však sám pokladal za jednu zo svojich vôbec najvydarenejších. SKO na čele s Ewaldom Danelom v rámci cyklu Hudba v chrámoch udržiava starú bratislavskú tradíciu uvádzania diela v Katedrále sv. Martina na Kvetnú nedeľu.