Peter Zajíček

Veľkonočný komorný koncert


31. 3. 2015 (Utorok) o 19:00, Musica aeterna, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Musica aeterna
The Czech Ensemble Baroque Choir
Peter Zajíček, umelecký vedúci / husle
Tereza Válková zbormajsterka
Dietrich Buxtehude Membra Jesu Nostri, kantáta BuxWV 75

Dietrich Buxtehude bol jedným z profilujúcich tvorcov svojej doby. Preferoval hudbu pre organ a sakrálne kompozície. Aj na tomto bojovom poli sa však nevzdal ľudskosti a spontánneho prejavu. Veľkonočný príbeh Membra Jesu Nostri je dôkazom jeho schopnosti prezentovať posvätný námet humánne a dôveryhodne, bez hyperboly, bez pretvárky, bez patetizmu. Len a len pokorne a ľudsky.