komorný-koncert-47-SF-Rene-Kubelik-25-02-2016-©-Jan-Lukas

Večer slovenskej komornej tvorby


21. 11. 2016 (Pondelok) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 12 €
Eva Garajová mezzosoprán
Petr Nouzovský
violončelo
Matej Arendárik
klavír
Cyril Šikula
flauta
Mucha Quartet
Ján Zach
Vladimír Godár
Miro Bázlik
Ilja Zeljenka
Sláčikové kvarteto p r e m i é r a
Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
Päť piesní na čínsku poéziu
Zariekania pre sláčikové kvarteto

V rámci Roku slovenskej hudby patrí k jubilujúcim skladateľom aj Vladimír Godár a Miro Bázlik. Godárova Sonáta na pamäť Viktora Šklovského (1985) je venovaná pamiatke významného ruského spisovateľa, filmového scenáristu a literárneho teoretika.
Cyklus Päť piesní na čínsku poéziu (1960) od Mira Bázlika zobrazuje tri rôzne osudy, tri rôzne emocionálne charakteristiky opustených žien, ktoré sú zasadené medzi prológ i nezvratný epilóg. Diela oboch jubilantov lemuje Sláčikové kvarteto č. 6 Zariekania (1988) od Ilju Zeljenku a premiéra Sláčikového kvarteta slovenského skladateľa Jána Zacha, ktorý sa svojou tvorbou presadil už na festivaloch súčasnej hudby doma (Melos-Étos, Nová slovenská hudba) i v zahraničí (Saxtet vo Florencii), ale aj vo vysielaní Slovenského rozhlasu a BBC. Úspechy zaznamenal aj v oblasti scénickej hudby.

Rok slovenskej hudby 2016 logo 1 SK