Večer slovenskej klavírnej tvorby

Večer slovenskej klavírnej tvorby


6. 10. 2015 (Utorok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Večer slovenskej klavírnej tvorby
Jordana Palovičová, Veronika Lovranová, Daniel Buranovský,
Maroš Klátik, Ladislav Fančovič, Magdaléna Bajuszová
Ilja Zeljenka Hry pre Jordanku pre klavír a štyri bongá (1997)
Juraj Beneš Notturni č.5 a č.7
Miro Bázlik Prelúdiá / výber (1980-1983)
Dušan Martinček Sonáta č.2 Invencia
Venovania pre klavír č.6 / J.P. Rameau: La poule
Roman Berger Semplice (2000)
Jevgenij Iršai Sonata quasi sonata č.4

Hudba slovenských autorov venovaná klavíru sa už desaťročia opiera o silne zastúpenú interpretačnú obec a o nadšenie klaviristov realizovať nové projekty. Každý z autorov samozrejme ponúka špecifickú poetiku. Ilja Zeljenka bol brilantným, ale vždy hravým skladateľom, Juraj Beneš sa zaoberal skôr analýzou hudby všetkých čias. Miro Bázlik v cykle Prelúdií reagoval na projekty Johanna Sebastiana Bacha, Frederyka Chopina, či Alexandra Skriabina. Dušan Martinček preferoval hru s kinetizmom motívov a vsádzal na virtuózny rozmer diel. Roman Berger síce napísal Semplice, avšak jeho semplice pochádza z hĺbok poznania pôvodu hudby a z jej etického rozmeru. Jevgenij Iršai je hĺbavým typom autora, ktorý hľadá utajované súvislosti medzi javmi a udalosťami. Využíva neraz paradoxné situácie – napríklad v Sonáte quasi sonáte…..