Andris Poga, dirigent

Vasks, Čajkovskij, Sibelius


7. 4. 2017 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Andris Poga dirigent
Yulianna Avdeeva klavír
Peteris Vasks
Piotr Iľjič Čajkovskij
Jean Sibelius
Lauda
Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol, op. 23
Symfónia č. 2 D dur, op. 43

Súčasný lotyšský skladateľ Peteris Vasks patrí medzi najuznávanejších skladateľov z oblasti Pobaltia. Jeho radikálna individualita a estetika, ktorá sa vyznačuje meditatívnym ladením, ale aj ostrými kontrastmi medzi krásou ideálov a tragickým pátosom, je zakorenená v tradičnej lotyšskej kultúre. Čajkovského Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol, op. 23 patrí medzi najslávnejšie a najčastejšie hrávané diela svojho druhu. Sedem symfónií fínskeho skladateľa Jeana Sibelia sa vyznačuje bohatým arzenálom harmonických a inštrumentálnych prostriedkov, ako aj záľubou vo výraznej a širokodychej melodike. Monumentálne vystavaná 2. symfónia patrí k najlepším dielam  autora.