Miriam Rodriguez-Brüllová, gitara

Valentínsky koncert


12. 2. 2017 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Miriam Rodriguez-Brüllová gitara
Ľubica Čekovská
Antonio Vivaldi
Niccolò Paganini

Theatre Music (2011)
Koncert D dur pre gitaru a sláčikový orchester, RV 93
Sonáta pre gitaru a husle (verzia pre gitaru a sláčikový orchester, arr. Igor Bázlik)
Fritz Kreisler Liebesleid
Liebesfreud
Ermanno Wolf-Ferrari Serenáda pre sláčikový orchester

Ľubica Čekovská je mimoriadne integrovanou hudobníckou osobnosťou, takže flexibilne reaguje na rôzne podnety – dokáže ponúknuť kvalitný relax, ale aj náročné kompozičné projekty. Je vyhľadávanou autorkou filmovej a scénickej hudby. Relax a virtuozitu ponúkal aj Fritz Kreisler, typická osobnosť prelomu 19. a 20. storočia. Zásadne vsádzal na komunikatívnosť a eleganciu. Jeho diela patria už dlhé roky k vyššiemu populáru. Diela legendárneho husľového virtuóza Niccola Paganiniho pre gitaru a husle sú skôr odľahčené, lyrické a zábavné. Ermanno Wolf Ferrari bol síce dramatikom, vedel však vyčarovať aj lahodné kompozície nasýtené pôvabom a vrúcnosťou.