Kursalón Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice


31. 8. 2017 (Štvrtok) o 19:00, Zájazdy
Kúpeľná dvorana,

Slovenská filharmónia
Giorgio Mezzanotte dirigent
Karol Daniš husle

G. Verdi:  Predohra k opere Sila osudu
M. Bruch:  Koncert pre husle a orchester č.1 g mol, op. 26
F. Mendelssohn Bartholdy:  Symfónia č. 4 A dur, op.90 Talianska

Záverečný koncert 72. ročníka festivalu Hudobné leto