Kursalón Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice


2. 9. 2016 (Piatok) o 19:00, Zájazdy
Kúpeľná dvorana,

Koncert pri príležitosti Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Slávne operné zbory a predohry