Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

Torelli, Vivaldi, Corelli, Godár


12. 3. 2017 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Giuseppe Torelli
Antonio Vivaldi
Arcangelo Corelli
Vladimír Godár
Concerto a quattro, op. 6 č. 1
Koncert pre husle a sláčikový orchester D dur, RV 234 L´inquietudine (Nepokoj)
Sarabanda, gigue a badinéria pre sláčikový orchester (arr. Ettore Pinelli)
Concerto grosso per archi e cembalo

Giuseppe Torelli bol autorom i skúseným huslistom, ktorý vo svojich skladbách preferoval virtuozitu a technickú bravúru. Aj on to však vyskúšal v teréne „orchestrálnejšieho“ žánru concerto grosso. Aj Antonio Vivaldi patril k skladateľským virtuózom, o čom svedčia desiatky jeho koncertov pre rôzne nástroje. Sarabanda, gigue a badinéria boli pôvodne súčasťou Corelliho husľových sonát; preslávili sa však predovšetkým v podobe, akú im dal Pinelli vo svojom aranžmán pre sláčikový orchester. Rozpätie výrazových polôh siaha od závažnej sarabandy po hravú badinériu. Tradícia „concerto grosso“ sa začala opäť vynárať zo zabudnutia vďaka autorom 20. storočia, hľadajúcim sérum proti duchovnej kríze nových čias. Jedným z nich je aj senzitívny Vladimír Godár.