Evgeny Sviridov, husle

Telemann, Beethoven, Paganini, Carter, Ravel


7. 2. 2017 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Evgeny Sviridov husle
Mane Davtyan klavír
Georg Philipp Telemann Fantázia pre husle sólo č. 4 D dur
Fantázia pre husle sólo č. 9 h mol
Ludwig van Beethoven
Niccolò Paganini
Sonáta pre husle a klavír A dur, op. 12 č. 2
La Campanella
Alexander Beyer klavír
Ludwig van Beethoven
Elliott Carter
Maurice Ravel
Variácie a fúga pre klavír Es dur, op. 35
Caténaires z Dvoch meditácií pre klavír
La valse

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions

Georg Philipp Telemann bol progresívne zmýšľajúcim skladateľom. Zatiaľ čo jeho priateľ Johann Sebastian Bach sa často obracal ku kontemplácii a hĺbavej reflexii, Telemann konal pozemskejšie a pragmaticky. Súvislosti medzi Bachovými Partitami pre sólové husle a Telemannovými Fantáziami však svedčia aj o spoločných črtách. Sonáty Ludwiga van Beethovena pre akékoľvek obsadenie patria k prelomovým dielam tohto obľúbeného žánru. Opus 12 obsahuje dvojicu mladíckych skladieb, v ktorých sa Beethoven ešte odvoláva na dobovú prax, už však v mnohých detailoch naznačuje rýchly nástup razantných premien v chápaní sonáty a sonátovosti. Niccoló Paganini sa zaslúžil o reformu husľovej interpretácie v 19. storočí. Jeho La Campanella je v tomto smere ukážkovou kompozíciou. Variácie a fúga pre klavír Es dur Ludwiga van Beethovena sú známe aj ako Variácie „Eroica“; Beethoven použil tému aj vo Finále 3. symfónie. Americký skladateľ Elliot Carter prešiel  ako autor viacerými vývinovými fázami, Meditácie pre klavír z roku 2006 vystihujú jeho neskorší spôsob komunikácie, zložený na intuícii a hre na úrovni tonalita – atonalita. Choreografická poéma Maurice Ravela La valse je povedľa Bolera skvelou ukážkou skladateľovej zvukovej vynaliezavosti. Platí to aj o jeho náročnej klavírnej verzii.