EU flag

Symfonický orchester a spevácky zbor bratislavských ZUŠ


14. 11. 2018 (Streda) o 18:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 6, 3 €
Pozdrav Európe 
Symfonický orchester a spevácky zbor bratislavských ZUŠ
Jozef Chabroň
dirigent
Vladimír Dianiška dirigent
Teo Gertler husle
Alžbeta Struňáková hoboj
žiaci a pedagógovia verejných základných umeleckých škôl hlavného mesta SR Bratislava: ZUŠ Miloša Ruppeldta, ZUŠ Júliusa Kowalského, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, ZUŠ Exnárova, ZUŠ Hálkova, ZUŠ Vrbenského, ZUŠ Jozefa Kresánka, ZUŠ Eugena Suchoňa, ZUŠ Istrijská, ZUŠ Františka Oswalda a ZUŠ Jána Albrechta
na príprave sláčikového orchestra sa podieľala Jana Spálová
Benjamin Britten
Simple Symphony op. 4
– II. časť Playful Pizzicato
– III. časť Sentimental Saraband
Jules Massenet (Theis)
Meditácia
arr. Ján Kružliak
Ľubica Čekovská Etuda (vybrané tóny „C“)
Zequinha Abreu Tico-tico
arr. Naomiro Iwai
Joe Garland In the Mood
Dmitrij Šostakovič Valse 2 from Suite for Jazz Orchestra No 2.
arr. Hans – Joachim Rogoll
Edward  Hagerup  Grieg Peer Gynt – V jaskyni kráľa hôr
arr. Peter Štrpka
Eugen Suchoň Aká si mi krásna
Mária Jašurdová Bratislava, spievaj
Slovensko, spievaj
Ennio Morricone Gabriel´s oboe
arr. Peter Štrpka
Karl Jenkins Adiemus
arr. Ján Kružliak
Vangelis Conquest of Paradise
arr. Peter Štrpka

„Pozdrav Európe“ je spoločným koncertom bratislavských základných umeleckých škôl, ktorý vznikol pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ. Koncert vyjadruje prihlásenie sa k hodnotám Európskej únie a je dôstojným obrazom úrovne umeleckého vzdelávania na Slovensku a zvlášť v Bratislave.