Emmanuel Villaume

Symfónia č. 9 Gustava Mahlera


23. 1. 2015 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume, dirigent
Gustav Mahler
Symfónia č. 9

Gustav Mahler chcel svojimi symfóniami objímať svet a vesmír. Na druhej strane v nich hľadal útočisko pred najvnútornejšími skúsenosťami a útrapami. Sú kolosálne a intímne zároveň. Nemajú ďaleko od nihilizmu a popierania životného optimizmu. V Prvej symfónii sa zrodil Titan. V poslednej dokončenej, teda v Deviatej symfónii dáva tento Titan svetu definitívne zbohom. Dielo je plné vzdychov, náreku, sarkastických grimás, zlovestných karikatúr. Napokon vyústi do vypätej rétoriky emočného Finále. Mahler týmto scenárom do istej miery nadviazal na 6. symfóniu Petra Iľjiča Čajkovského alebo na 9. symfóniu Antona Brucknera.