SKO – Slovenský komorný orchester

Suchoň, Godár, Chausson


22. 3. 2015 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / viola
Katarína Turnerová, harfa
Marica Dobiášová, čembalo
Henrich Tatar
husle
Junko Kinoshitaklavír
Eugen Suchoň
Vladimír Godár
Ernest Chausson
Serenáda pre sláčikový orchester op. 5
Barkarola pre violu sólo, sláčikový orchester, harfu a čembalo
Koncert D dur pre husle, klavír a sláčikové kvarteto op. 21 (verzia pre sláčikový orchester)

Eugen Suchoň bol jedným z vyvolených skladateľov, ktorí boli predurčení zabezpečiť Slovensku profesionálny a inštitucionálne organizovaný hudobný život. Serenáda opus 5 je jednou z prvých iskier neskoršej tvorivej explózie, ktorá výraznou mierou prispela k splneniu toho kréda. Vladimír Godár už síce nemusel bojovať o vybudovanie základov, predsa však je takisto vyvolencom. Jeho hudba je exportným “artiklom“ a dokáže reprezentovať Slovensko na najvyššej medzinárodnej úrovni. Ernest Chausson vstúpil do siene slávy okrem skladby Poém pre husle a orchester aj Koncertom pre husle, klavír a sláčikové kvarteto. Dielo svojou plnokrvnosťou doslova nabáda k zvýšeniu hladiny volumenu a stať sa orchestrálnym opusom.