Richard Stanke

Stravinskij – Svätenie jari


7. 3. 2017 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Nora Skuta klavír
Miki Skuta
klavír
Richard Stanke
hovorené slovo
Dmitrij Šostakovič
Igor Stravinskij
Concertino pre dva klavíry, op. 94
Svätenie jari (verzia pre 2 klavíry)

Po smrti diktátorského Stalina v roku 1953 sa mohol hlbšie nadýchnuť aj Dmitrij Šostakovič. Dlhé roky žil v panickom strachu z “Učiteľa a Vodcu”, takže situácia sa pre tohto výnimočného skladateľa začala vyvíjať o niečo pozitívnejšie. Prejavom relaxu je aj Concertino a mol, ktoré písal Šostakovič pre seba a svojho syna Maxima. Jedným z najväčších škandálov v dejinách hudby bola premiéra baletu Igora Stravinského Svätenie jari v roku 1913. Eruptívna partitúra nadobudla aj podobu skladby pre dva klavíry.
Výber textov z kníh Solomon Volkov: Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče (AMU 2006), Igor Stravinskij: Rozhovory s Robertem Craftem (Supraphon 1967) a Milan Kundera: O hudbě a románu (Atlantis 2014) pripravila a preložila Markéta Štefková.