Jana Kurucová

Štátny komorný orchester Žilina / Spevácky zbor Lúčnica


11. 10. 2014 (Sobota) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16, 12 €
Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Jean-Bernard Pommier
, dirigent/klavír
Elena Matušová, zbormajsterka
Jana Kurucová
, mezzosoprán
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Peter Martinček van Grob
Coriolan, predohra op. 62
Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur op. 19
Symfónia č.4 In memoriam M. R. Štefánik, pre soprán, miešaný zbor a orchester premiéra
Ludwig van Beethoven niekoľkokrát reagoval na politické udalosti svojej doby. Intenzívne vnímal konanie Napoleona Bonaparteho. Z počiatočného nadšenia sa vyvinul dešpekt a pohŕdanie. Svoj protest a humanistický postoj prezentoval okrem iného aj v predohre ku Collinovej hre Coriolan. Klavírny koncert B dur je, naopak, rýdzo hudobnou inšpiráciou a jeho koncept súvisí veľmi výrazne aj s technickou reformou kladivkového nástroja, charakteristickou pre Beethovenovu dobu. Občianska zainteresovanosť v oblasti vnímania dejín národa a prezentovania úcty voči človeku je zreteľná aj v projekte Symfónie č. 4 Petra Martinčeka, zasvätenej pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Peter Martinček skomponoval dielo pre jednu z popredných slovenských vokálnych umelkýň Janu Kurucovú, od roku 2009 sólistku prominentnej Deutsche Oper Berlin.