Andrew Parrott

Štátny komorný orchester Žilina


20. 11. 2016 (Nedeľa) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 12, 8 €
Štátny komorný orchester Žilina
Ad Una Corda 
spevácky zbor
Andrew Parrott
dirigent
Marián Šipoš zbormajster
Tomáš Šelc
bas
Ivan Ženatý
husle
Petr Nouzovský
violončelo
Matej Arendárik
klavír
Ján Levoslav Bella
Ludwig van Beethoven

Cirkevné kompozície pre hlasy a orchester
Koncert pre husle, violončelo a klavír C dur op. 56

Tvorba Jána Levoslava Bellu, od smrti ktorého uplynie práve 80 rokov, má pre slovenskú hudobnú kultúru zakladateľský význam. Hoci na koncertných pódiách ožívajú jeho komorné i orchestrálne diela (napríklad symfonická báseň Osud a ideál), jeho cirkevná tvorba stále zostáva v úzadí pozornosti interpretov i koncertných inštitúcií. Pritom dvadsať rokov Bellovho pôsobenia v slovenských inštitúciách bolo zasvätených najmä liturgickej hudbe, ktorá sformovala jeho hudobné remeslo a umelecké ideály.

Rok slovenskej hudby 2016 logo 1 SK