Petr Altrichter

Štátna filharmónia Košice


24. 11. 2016 (Štvrtok) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16, 12 €
Štátna filharmónia Košice
Slovenský filharmonický zbor
Petr Altrichter
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Adriana Kučerová soprán 
Terézia Kružliaková mezzosoprán
Oscar dela Torre tenor
Peter Mikuláš bas
Antonín Dvořák
Stabat mater, op. 58

Dvořákovo Stabat mater op. 58, ktoré vzniklo pod dojmom úmrtia jeho troch detí, je nielen mimoriadne sugestívnym zhudobnením textu Jacopone da Todiho (1230 – 1306) o utrpení matky, ktorej syn zomiera na kríži, ale je tiež nadčasovou výpoveďou o ľudskom zármutku a nádeji. Charakteristickou črtou skladby je neobyčajne ušľachtilý, myšlienkovo závažný hudobný prejav bez povrchných efektov. Prednosťou tejto partitúry je zvuková krása a účelné spojenie ľudských hlasov s mäkkými, ale sýtymi orchestrálnymi farbami.
Hoci text oratória vypovedá o tienistých stránkach ľudského bytia, celkové vyznenie diela je – a to je pre Dvořáka typické – skôr pozitívne, prinášajúce vieru v život.