Luisa Sello

Stamic, Donizetti, Mozart


26. 10. 2014 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle
Luisa Sello, flauta
Katarína Turnerová, harfa
Jan Václav Stamic
Gaetano Donizetti
Wolfgang Amadeus Mozart
Symfónia č. 2 A dur
Concertino pre flautu a orchester in C
Koncert pre flautu, harfu a orchester C dur KV 299

Ján Václav Stamic, zakladateľ slávnej Mannheimskej školy výdatne experimentoval najmä v teréne symfónie. Aj vďaka nemu sa konštituoval nový typ orchestra a vývoj sa postupne odkláňal od stratégie basso continuo. Gaetano Donizetti dokázal vychŕliť dve – tri opery ročne a ostal mu čas aj na “etudky” v podobe sviežich komorných diel. Mozartov Koncert pre flautu, harfu a orchester vznikol spontánne v Paríži na podnet bravúrnej hry istej komtesy – vynikajúcej harfistky.