Rastislav Štúr

Stamitz, Bruch, Chopin


20. 5. 2015 (Streda) o 18:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 6, 3 €
Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr
 dirigent
Poslucháči VŠMU v Bratislave
Katarína Lepková flauta
Martin Ruman viola
Zuzana Vontorčíková
 klavír
Carl Stamitz
Max Bruch
Fryderyk Chopin
Koncert G dur pre flautu a orchester op. 29
Romanca pre violu a orchester op. 85
Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11

Carl Stamitz bol jedným zo statočných hudobníkov, ktorí v 18. storočí kládli základy novej tradícii symfonickej, koncertantnej aj komornej hudby. Na jeho aktivity neskôr mohli nadviazať nasledujúce generácie skladateľov. Postupom času sa koncert etabloval medzi symfonickými žánrami. Max Bruch, horlivý konzervatívec sa ani v explóziách postwagnerovského ohňostroja nenechal zlákať na priekopnícku činnosť a zotrvával na poste dediča starej školy. Ešte pre ním sa do hry zapojil Fryderyk Chopin dvomi mladíckymi klavírnymi koncertmi. Dodnes sú tieto diela obliehané skúsenými hudobníkmi, ale aj interpretačnou mlaďou.