Spevácky zbor mesta Bratislavy

Spevácky zbor mesta Bratislavy


12. 10. 2014 (Nedeľa) o 15:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 12, 8 €
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ladislav Holásek
, dirigent
Eva Šušková, soprán
Martin Gyimesi, tenor
Daniel Čapkovič, bas
Peter Mikula, organ
Tomáš Nemec, klavír
Katarína Turnerová, harfa
Cyril Šikula, flauta
Jozef Podhoranský, violončelo
Vojtech Kovács, kontrabas              
Mirko Krajči
Juraj Hatrík
César Franck
„Die Freude Jeruzalem“, pre zbor a organ
Ad matrem – Poledne, hudobný obraz pre flautu, miešaný zbor a klavír na báseň Adolfa Heyduka
Omša A dur, pre sólo soprán, tenor a bas, miešaný zbor, harfu, violončelo, kontrabas a organ
Mirko Krajči – skladateľ, oddaný myšlienke kresťanstva ako človek, ale aj ako hudobník, dôsledne zasvätený tradícii kresťanskej liturgickej hudby. Pokora človeka sa v jeho tvorbe snúbi s profesionalizmom a ostrým intelektom. Večnou témou Juraja Hatríka je zasa prítomnosť dieťaťa a prastarého zážitku v konaní dospelého človeka. Hudba v prepojení so slovom dokáže odkrývať netušené zdroje kreativity a sebareflexie. César Franck takmer celý život strávil ako chrámový organista, takže aj jeho skladateľské aktivity často smerovali k utilitárnemu cieľu: ponúknuť návštevníkom bohoslužieb čosi pôvodné a spontánne.