Mario Košik

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu


27. 11. 2016 (Nedeľa) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 12, 8 €
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Mario Košik dirigent
Daniel Müller-Schott violončelo
Ernő von Dohnányi
Sergej Prokofiev
Alexander Moyzes
Americká rapsódia op. 47
Symphony-Concerto pre violončelo a orchester e mol op. 125
Symfónia č. 4 Es dur op. 38

V Roku slovenskej hudby si pripomíname 110. výročie narodenia zakladateľa slovenského symfonizmu – Alexandra Moyzesa. Majstrovská tematická práca a výraz, v ktorom dominuje epická šírka s rozvíjaním mohutnej gradácie i existenciálne hlboká a bolestná meditácia – to sú črty, ktoré charakterizujú moyzesovský symfonizmus. Z radu 12 symfónií na festivalom pódiu zaznie Symfónia č. 4 Es dur op. 38 (1947, rev. 1957).
Americká rapsódia op. 47 od Ernő von Dohnányiho (1954) pochádza z posledných rokov skladateľovho pedagogického pôsobenia na štátnej univerzite na Floride. Rapsodicky voľná štruktúra skladby sa vyznačuje bohatou zvukovosťou, názvukmi na folk a gospel, aj priamymi citáciami vtedy populárnych melódií (On Top of Old Smokey).

Rok slovenskej hudby 2016 logo 1 SK