BACH-225x225

Solamente naturali – Vianočný koncert


19. 12. 2017 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba, Solamente naturali
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Solamente naturali
Vocale Ensemble SoLa
Miloš Valent
umelecký vedúci / husle
Hilda Gulyásová umelecká vedúca
Helga Varga Bach, Anna Morva Gulyás, Hilda Gulyásová soprán
Petra Noskaiová, Jarmila Balážová alt
Juraj Kuchár tenor
Tomáš Šelc bas
Johann Sebastian Bach Vianočné oratórium

Na vrchole kariéry skomponoval Johann Sebastian Bach niekoľko významných oratórií. Patrí medzi ne aj Vianočné oratórium z roku 1734. Bach v tomto rozsiahlom diele (cca 80 minút) uplatnil techniku takzvanej paródie, to znamená, že v oratóriu použil motívy a celé árie z predchádzajúcich hudobných diel – najmä z kantát. Šesť dielov oratória vyjadruje jednotlivé sviatočné segmenty a pôvodným zámerom bolo uvádzať ich postupne, počas šiestich dní: 24. – 26. decembra a 1., 2. a 6. januára.