Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

Slovenský komorný orchester


9. 11. 2016 (Streda) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Dušan Martinček
Ján Valach
Zdenko Mikula
Michal Vilec 

Ladislav Kupkovič
Passacaglia pre sláčikový orchester
B-A-C-H – obrázky zo života pre sláčikový orchester
Ave Eva
Štyri skladby pre sláčikový orchester
Sinfonietta pre sláčikový orchester (premiéra)

Koncert v rámci festivalu Epoché / Nová slovenská hudba

František Babušek bol odchovancom Pražského konzervatória (Josef Suk, Vítězslav Novák). Patril k pragmatikom a jeho diela nesú pečať autora, ktorý dokonale ovláda jednotlivé interpretačné zoskupenia. To isté platí o Michalovi Vilecovi či Zdenkovi Mikulovi. Vychádzali z praxe, neašpirovali na nadčasové projekty. Dušan Martinček už posunul fenomén kreativity do polohy intelektuálskej reflexie; takisto ovládal prax, mal však voči nej zvýšené nároky v zmysle sofistikácie tvarov a vzťahov. Ladislav Kupkovič, kedysi rebel – avantgardista, neskôr rebel – klasicista rád šokoval verejnosť nečakanými riešeniami.