Slovenský komorný orchester, Banská Bystrica


2 apríl 2014, Zájazdy

Banskobystrická hudobná jar

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci

J. S. Bach: Brandenburský koncert č. 3 G dur BWV 1048
D. Šostakovič: Komorná symfónia c mol op. 110
A. Dvořák: Serenáda pre sláčikový orchester E dur op. 22