Ewald Danel

Slovenský komorný orchester


2. 10. 2014 (Štvrtok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 20 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci/dirigent
Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern
Josef Suk
Dmitrij Šostakovič
Jozef Podprocký
Ján Valach
Benjamin Britten
Battalia à 10 C. 61
Meditácia na staročeský chorál Svatý Václave op. 35 a
Komorná symfónia c mol op. 110 a
Suita rediviva op. 14 č. 5
B-A-C-H – Obrázky zo života
Simple Symphony op. 4
Hudobné ilustrácie bojových scén boli veľmi obľúbenou témou barokových skladateľov. Biber, husľový virtuóz a renomovaný skladateľ, pôsobiaci najmä v Kroměříži a v Salzburgu, sa zapojil do tohto trendu slávnou Sonatou Battalia. Inou večnou témou je vlastenectvo. Používanie archaických symbolov je účinným prostriedkom, akým je možné zvýrazniť tento rozmer – takto postupoval aj Josef Suk v prípade aplikácie chorálu Svatý Václave. Špecifickým námetom hudobníkov sú autobiografické projekty; Dmitrij Šostakovič riešil veľmi veľa svojich diel na tematickom podklade kryptogramu svojho mena D – Es – C – H.  Expresívna Komorná symfónia c mol nie je výnimkou. Zatiaľ čo Šostakovičova osobná dráma súvisí s jeho súčasnosťou, Suita rediviva Jozefa Podprockého je dialógom súčasníka s dávnou minulosťou. Dielo Jána Valacha, venované Bachovi a Slovensku, je podobne ako Šostakovičova Komorná symfónia osnované na slávnom kryptograme mena barokového skladateľa B-A-C-H. Koncert uzavrie iskrivá Simple Symphony talentovaného študenta Benjamina Brittena, pôvabné dielo, ktoré v mnohom zabezpečilo skladateľovi úspešnú kariéru.