Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

Slovenský komorný orchester


20. 11. 2016 (Nedeľa) o 10:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 12, 8, 6 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ladislav Holásek
zbormajster
Eva Šušková soprán
Terézia Kružliaková mezzosoprán
Martin Gyimesi tenor
Boris Prýgl bas
Leoš Janáček
Joseph Haydn

Suita pre sláčikový orchester
Theresienmesse B dur Hob.XXII:12