Slovenský filharmonický zbor

Slovenský filharmonický zbor


17. 2. 2017 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň 
dirigent
Eva Šušková soprán
Juraj Čižmarovič husle
Helena Oborníková alt
Valentin Silvestrov
Diptychon
Petr Fiala Štyri nokturná pre miešaný zbor a altové sólo
Iris Szeghy Stabat mater pre soprán, 3 miešané zbory a sólové husle

Tradícia zborového spevu „à capella“ je jedným z najstarších a najvýdatnejších koreňov akejkoľvek hudobnej kultúry. Písať pre ľudský hlas bez opory v nástrojovom ansámbli je náročná úloha pre každého tvorcu. Iris Szeghy sa v Stabat mater pohráva so zvukovým priestorom, ak delí zbor na tri skupiny, pričom jedna spieva mimo scény. Petr Fiala je skúseným hudobníkom, ktorý takmer celú kariéru zasvätil práci s Českým filharmonickým zborom  Brno. Aj jeho diela sú preto zväčša zasadené do prostredia zborového spevu. Mimoriadne silne pôsobí tradícia „à capella“ spevu v pravoslávnom duchovnom a hudobnom  prostredí. Valentin Silvestrov je v tejto sfére  skutočným  majstrom.