Slovenský filharmonický zbor

Slovenský filharmonický zbor


8. 2. 2019 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň 
dirigent
členovia orchestra Slovenská filharmónia
Tomáš Nemec
klavír
Marek Štrbák
organ
Vladimíra Široká
soprán
Martin Mikuš
barytón
Pavol Krška
Bohuslav Martinů
Jevgenij Iršai
Magnificat
Polní mše, H. 279
Rundadinela

Pavol Krška už neraz zaujal verejnosť sugestívnymi sakrálnymi dielami. Využíva v nich svoje bohaté vedomosti z oblasti klasickej a novodobej tvorby a aj pedagogické skúsenosti. V projektoch pre zbor v mnohom evokuje atmosféru diel majstrov epoch renesancie a baroka. Polní mše Bohuslava Martinů je komornejšou obdobou gigantického Vojnového rekviem Benjamina Brittena; obidve diela radikálne odmietajú hrôzy vojny a sakrálny princíp sa v nich spontánne prelína so svetským princípom. Jevgenij Iršai je autorom, ktorý sa k udalostiam sveta a života stavia s plnou zodpovednosťou. Hoci v jeho skladbách permanentne prevláda skepsa a smútok z našej reality, poskytuje neustále pozitívnu energiu a chuť zdolávať ich. Základnou platformou jeho tvorby je totiž neustále hľadanie harmónie.