Slovenský filharmonický zbor, Slovensko – Žilina


21 november 2013, Zájazdy

Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský, dirigent
Blanka Juhaňáková, zbormajsterka

E. Krák  Cirillo-Metodiáda