Slovenský filharmonický zbor, Slovensko – Topoľčany


26 november 2013, Zájazdy

Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský, dirigent
Blanka Juhaňáková, zbormajsterka

E. Krák   Cirillo-Metodiáda