leos_svarovsky

Slovenská filharmónia, Slovensko – Piešťany


19. 6. 2014 (Štvrtok) o 19:30, Zájazdy
Dom Umenia Piešťany,

Umelecký zájazd 19.6.2014

Slovenská filharmónia

Leoš Svárovský, dirigent
Yoon-Hee Kim, husle

program:
Georges Bizet: Predohra k 4. dejstvu opery Carmen
P. de Sarasate: Carmen, fantázia pre husle op. 25
P. de Sarasate: Zigeunerweisen pre husle a orchester op. 20
B. Smetana: Richard III., symfonická báseň podľa Shakespeara
B. Smetana: Valdštýnov tábor, symfonická báseň podľa Schillera