Juraj Valčuha, dirigent

Slovenská filharmónia – záverečný koncert 53. ročníka BHS


15. 10. 2017 (Nedeľa) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 30, 26, 22 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Juraj Valčuha
 dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Roberto Cominati klavír
Claude Debussy
Ibéria, 2. časť zo symfonického triptychu Images / Obrazy
Fantázia pre klavír a orchester
Sergej Prokofiev
Alexander Nevský, kantáta

Francúzsko-ruský program v podaní nášho reprezentatívneho orchestra pod taktovkou hviezd-neho a čoraz väčšmi publikom na svetových koncertných pódiách žiadaného dirigenta Juraja Valčuhu uzatvára 53. ročník BHS. Rytmický pôdorys Debussyho Ibérie vystrieda zádumčivá Fantázia, jediné skladateľovo dielo pre klavír a orchester. Sólistom je taliansky klavirista, víťaz mnohých medzinárodných súťaží, hosť na prestížnych koncertných pódiách:
„Jeho interpretácia impresionistov je sama osebe vzrušujúcou impresiou, očarujúcou zmesou vášne a vynikajúcej techniky, ponúka okamihy krásy a hĺbky citu,“ uvádzajú recenzenti hodnotiac hru Roberta Cominatiho. Kantáta Alexander Nevský Sergeja Prokofieva, pôvodne komponovaná ako hudba k rovnomennému filmu Sergeja Ejzenštejna /1938/, bude dozaista dôstojným vyvrcholením tohtoročného festivalu.