James Judd, dirigent, foto Peter Brenkus ZZ 5063

Slovenská filharmónia – otvárací koncert 53. ročníka BHS


28. 9. 2017 (Štvrtok) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 30, 26, 22 €
Slovenská filharmónia
James Judd dirigent
Alban Gerhardt violončelo
Franz Schmidt
Piotr Iľjič Čajkovskij
Robert Schumann
Predohra, medzihra a karnevalová hudba z opery Notre Dame
Variácie na rokokovú tému, op. 33
Symfónia č. 2 C dur op. 61

Bratislavský rodák Franz Schmidt je autorom mnohých závažných symfonických diel, no najviac ho preslávila opera Notre Dame, ktorú napísal na námet slávneho románu Victora Huga. Viedenská premiéra v roku 1914 zabezpečila skladateľovi medzinárodné uznanie. Dnes sa už na javiskách prakticky neobjavuje, no tri orchestrálne medzihry stále tvoria súčasť repertoáru symfonických telies. Rokokové variácie skomponoval Čajkovskij pre svojho kolegu z petrohradského konzervatória, nemeckého pedagóga W. Fitzenhagena. Práve v jeho úprave sa dielo dnes hráva. Symfóniu č. 2 v tónine C dur koncipoval Robert Schumann v duchu Beethovenovej Osudovej ako víťazstvo nad nepriazňou osudu. Virtuózna druhá časť – Scherzo – dôkladne preverí schopnosti sláčikovej sekcie každého orchestra.
Slovenská filharmónia sa na otváracom koncerte 53. BHS predstaví pod taktovkou svojho no-vého šéfdirigenta, charizmatického Angličana Jamesa Judda. Sólistom koncertu je Alban Gerhardt, „čarodejník, ktorý vie rozozvučať nástroj v majstrovskej virtuozite“ (Tagesspiegel), „pokojná autorita expresívneho, muzikálneho a elegantného umelca“ (The Guardian).