Jean Yves Thibaudet

Slovenská filharmónia


26. 9. 2014 (Piatok) o 20:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 30, 26, 22 €
Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume, dirigent
Jean-Yves Thibaudet, klavír
Gija Kančeli
Maurice Ravel
Dmitrij Šostakovič
Warzone (2002)
Koncert pre klavír a orchester G dur
Symfónia č.5 d mol op. 47
Hĺbavá poetika a nástojčivý výraz tvorby silnej skladateľskej osobnosti, akou je Gija Kančeli, patrí k tomu najcennejšiemu, čo vo sfére symfonizmu v 20. a začiatkom 21. storočia vzniklo.
Reflexia Warzone je skvelým príkladom, v ktorom Kančeli zúročil skúsenosti nadobudnuté pri písaní siedmich symfónií. Maurice Ravel ťažil viac z hudobníckej reality než z kontemplácie. Brilantný Klavírny koncert G dur dýcha sviežou invenciou a je ukážkou virtuozity. Interpretom je Jean-Yves Thibaudet, umelec, ktorého „vystúpenie prináša radosť, jas a muzikalitu a každá nota sa v jeho podaní mení na perlu“. (New York Times)
Na záver tohto koncertu Slovenskej filharmónie pod taktovkou šéfdirigenta Emmanuela Villauma
zaznie Šostakovičova Symfónia č.5. Podľa vyjadrenia skladateľa je dielo obrazom človeka, u ktorého napriek strastiam, vnútorným krízam a nepriazni osudu vyhráva mravnosť silnej osobnosti.