Max Emanuel Cenčić

Slovenská filharmónia


6. 12. 2014 (Sobota) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 30, 26, 22 €
Slovenská filharmónia
George Petrou
, dirigent
Max Emanuel Cenčić
, kontratenor
Wolgang Amadeus Mozart
Gioacchino Rossini
Tradícia kontratenoristov siaha hlboko do minulosti sakrálneho spevu, keď sa na bohoslužbách mohli v úlohe spevákov prezentovať výlučne muži. Pôvodne išlo o eunuchov, až neskôr vznikali školy, špecializujúce sa na výchovu kontratenoristov. Aj v opernej hudbe účinkovali kontratenoristi a to ešte v časoch Wolfganga Amadea Mozarta a Gioachina Rossiniho. Slávna tradícia časom oslabla, ale v druhej polovici 20. storočia registrujeme jej výraznú revitalizáciu. Vedúcou osobnosťou svetovej kontratenorovej interpretácie je aj Max Emanuel Cenčić. Začiatky jeho oslňujúcej kariéry súvisia so slávnym chlapčenským zborom Wiener Sängerknaben. Dnes je podľa mnohých odborníkov považovaný za jednotku v kontratenorovej interpretácii.
Koncert je pripravený v spolupráci s agentúrou KAPOS.