Juraj Valčuha

Slovenská filharmónia – Richard Wagner: Valkýra, 1. dejstvo 54. BHS


4. 10. 2018 (Štvrtok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 28, 24, 20 € Kompletný program 54. BHS nájdete tu:
Slovenská filharmónia
Juraj Valčuha dirigent
Manuela Uhl soprán
Magnus Vigilius tenor
Peter Mikuláš 
bas
Richard Wagner Valkýra, 1. dejstvo z opery

Richard Wagner je autorom konceptu tzv. „všeumeleckého diela“ (Gesamtkunstwerk), založeného na syntéze všetkých umení. Prakticky je však takýto útvar predovšetkým dielom hudobným, gigantickou programovou symfóniou. Kolosálny súbor štyroch opier o Prsteni Nibelungov (Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried, Súmrak Bohov), ktorý svojho času spôsobil v Európe nevídaný rozruch, je dodnes výzvou pre tímy inscenátorov a interpretov. Spomedzi štyroch častí tetralógie je pre koncertné uvedenie najvhodnejšia Valkýra, nakoľko má najoriginálnejšiu a najnapätejšiu orchestrálnu dramaturgiu. Orchestrálny element je brilantne rozohratý predovšetkým v závere 1. dejstva, bohatom na dynamické stretty.

V podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou dirigenta svetového renomé Juraja Valčuhu sa predstaví nemecká sopranistka Manuela Uhl, vyhľadávaná interpretka diel Richarda Straussa a Richarda Wagnera, absolvent Kráľovskej dánskej akadémie Magnus Vigilius a skvelý slovenský sólista Peter Mikuláš.