George Pehlivanian, Nicolas Altstaedt

Slovenská filharmónia 54 BHS


9. 10. 2018 (Utorok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 28, 24, 20 € Kompletný program 54. BHS nájdete tu:
Slovenská filharmónia
George Pehlivanian dirigent
Nicolas Altstaedt 
violončelo
Esperanza Fernández 
mezzosoprán
Jean Françaix
Camille Saint-Saëns
Manuel de Falla
Arturo Márquez
Ouverture anacréontique
Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol, op. 33
Čarodejná láska, suita z baletu
Danzón č. 2

Hudba skladateľa 20. storočia Jeana Françaixa je na základe espritu, ľahkých erotizujúcich náznakov a odľahčeného výrazu považovaná za symbol „francúzstva“. Camille Saint-Saëns bojoval o etablovanie profesionálnej hudobnej produkcie a profesionálneho školstva vo Francúzsku; jeho koncertantné diela však ťažia z celoeurópskej tradície a sú ovplyvnené najmä kultom Franza Liszta. Balet Manuela de Fallu Čarodejná láska je známy predovšetkým kultovým Tancom ohňa. Existuje v troch podobách od vokálno-inštrumentálnej „gitanérie“ až po orchestrálnu verziu. Podobne kultovou skladbou je pre Mexičanov Danzón č. 2 Artura Márqueza, autora bojujúceho za mexickú národnú hudobnú tradíciu.

Saint-Saënsov violončelový koncert, ktorí mnohí skladatelia, vrátane Šostakoviča a Rachmaninova, považovali za najzaujímavejší pre tento nástroj, zaznie v interpretácii francúzsko-nemeckého umelca Nicolasa Altstaedta. Violončelista účinkuje s najprestížnejšími orchestrami sveta a premiéruje diela súčasných skladateľov. Medzi neprehliadnuteľné zjavy súčasného interpretačného umenia patrí aj temperamentná španielska interpretka flamenca Esperanza Fernández, ktorá dokáže prepožičať čarodejný feeling aj dielam „vážnej hudby“. George Pehlivanian sľubuje v spolupráci so Slovenskou filharmóniou vzrušujúci hudobný zážitok okorenený južanskou atmosférou.