Františkáni-6356

Slovenský komorný orchester, Spevácky zbor Cantilena


26. 5. 2019 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Františkánsky kostol Zvestovania Pána,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 6 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
dirigent
Spevácky zbor Cantilena, Senica
Jozef Chabroň  zbormajster
Gordon Young Alleluia
László Halmos Kyrie z Omše h mol
Josquin Des Prez El Grillo
Orlando di Lasso O occhi manza mia
Jacobus Gallus-Handl Ecce quomodo moritur iustus
Georg Friedrich Händel Canticorum jubilo
Sergej Rachmaninov Bogorodice Devo radujsja
Carl Orff Odi et amo
Spirituál: All my trials
Emily Crocker  Benedictus and Hossanna
Marc-Antoine Charpentier Prelúdium
Johann Sebastian Bach Air z Orchestrálnej suity č. 3 D dur, BWV 1068
Johann Pachelbel Kánon
Jozef Podprocký Suita domestica, podľa zápisov v levočskom Pestrom zborníku
Antonio Vivaldi Gloria D Dur RV 589 (1. časť)
Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus, KV 618
Antonín Dvořák Biblické písně, op. 99 (výber)