Kostol Sv. Vincenta De Paul

Slávne sakrálne zbory a vianočné koledy


11. 1. 2015 (Nedeľa) o 18:00, S Hudba v chrámoch
Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava - Ružinov,
Cena: 5 €
Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Cantus
Ewald Danel
, umelecký vedúci / dirigent
Juraj Jartim, zbormajster
Slávne sakrálne zbory a vianočné koledy
Arcangelo Corelli
Adam Michna z Otradovic
Wihla Hutson
Irwing Berlin
Traditional
Wolfgang Amadeus Mozart
Antonín Dvořák
Georg Friedrich Händel
Concerto grosso g mol op. 6 č. 8 Vianočné
Zpěvy vánoční
Wassail song
White Christmas
Caroling, caroling
Ave verum corpus
Hospodin jest můj pastýř
Alleluja

Integrálnou a neodmysliteľnou súčasťou akejkoľvek liturgie je hudba. Vďaka hudobným zložkám rituálov a ceremónií sa človek ľahšie kontaktuje s posvätnými priestormi a motívmi. Preto je kolekcia sakrálnych kompozícií veľmi bohatá a pestrá z hľadiska dobových požiadaviek a prístupu jednotlivých autorov – skúsených profesionálov, alebo nadšených kantorov – laikov. Arcangelo Corelli a Wolfgang Amadeus Mozart sa síce intenzívnejšie presadzovali v profánnej oblasti, ani oni neunikli magickému pôsobeniu sakrálnej hudby v období Vianoc. V tvorbe Georga Friedricha Händla a Antonína Dvořáka došlo k vyrovnaniu dvoch svetov – svetského a sakrálneho. Básnik, skladateľ a organista Adam Michna bol azda najviac prepojený so svojou dobou a nevyhnutnosťou ponúkať stále nové sakrálne tituly.