SKO7 2012/2013


12. 5. 2013 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle
Igor Františák, klarinet
Martin Petrák, fagot

Ján Valach
B-A-C-H – obrázky zo života – PREMIÉRA
Richard Strauss
Duett – Concertino pre klarinet, fagot a sláčikový orchester AV 147
Ludwig van Beethoven
Sláčikové kvarteto č.16 F dur op.135