SKO7 2011/2012


29. 4. 2012 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel
, umelecký vedúci / husle
Eva Čermanová, violončelo

Jan Vaclav Stamitz Symfonia c. 3 B dur Mannheimska
Peter Machajdík Ako vietor v dunách – premiéra
Paul Hindemith Smútočná hudba
Boas Avni Largo pre sláčikový orchester
Bohuslav Martinů Sexteto pre sláčikový orchester H.224