Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

PUBLIKUM + Online Mozart Šostakovič Dvořák


9. 5. 2021 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Cena: 11 € NÁVŠTEVNÍCI v koncertnej sieni + Online

Koncert bude vysielaný na stream.filharmonia.sk

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Wolfgang Amadeus Mozart
Dmitrij Šostakovič
Antonín Dvořák
Adagio a fúga c mol, KV 546
Komorná symfónia c mol, op. 110a
Sláčikové kvarteto F dur Americké, op. 96 (verzia pre orchester)

Adagio a fúga c mol, KV 546 Wolfganga Amadea Mozarta je jedným z najvýraznejších diel obdobia po roku 1780, v ktorom autor výrazne inklinoval k molovým tóninám, k závažnej a výraznej gestike. Komorná symfónia, op. 110a Dmitrija Šostakoviča – jedno zo skladateľových najsugestívnejších diel – patrí medzi tzv. vojnové diela a je venovaná obetiam vojny a fašizmu. Sláčikové kvarteto F dur Americké, op. 96 skomponoval Antonín Dvořák v rámci svojho pobytu v zámorí. Dominujú v ňom pozitívne náladové odtiene, pôvab, spevnosť, neha, ba až akási bezstarostnosť a hravosť. Koncert SKO je usporiadaný pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe (8. máj) a ku Dňu Európy (9. máj).
Huslista a dirigent Ewald Danel pôsobí na poste umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra už od roku 2001. Stal sa nástupcom Bohdana Warchala, zakladateľa orchestra. SKO sa významnou mierou podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby.