SKO

Johann Sebastian Bach


14. 5. 2023 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Cena: 15 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Katalin Stefula flauta
Johann Sebastian Bach
Orchestrálna suita č. 1 C dur, BWV 1066
Orchestrálna suita č. 3 D dur, BWV 1068
Orchestrálna suita č. 2 h mol, BWV 1067
Orchestrálna suita č. 4 D dur, BWV 1069

S menom Johanna Sebastiana Bacha sa akosi automaticky spája vízia čohosi nadpriemerného, úchvatného, nadčasového, geniálneho. Zmysel pre nadčasovosť a pre vizionárstvo prezentoval v mnohých tituloch aj v štvorici Orchestrálnych suít, delikátny a povznášajúci Air z tretej suity počul už iste každý. Suity začínajú vždy ouvertúrou francúzskeho typu, za ktorou nasleduje séria tancov. Číra muzikalita Bachových suít preniká k širokej spleti poslucháčov po celom svete aj necelých tristo rokov po svojom vzniku.
Po boku Slovenského komorného orchestra vystúpi budapeštianska rodáčka, flautistka Katalin Stefula, ktorá sa aktívne zapája aj do hudobného diania na Slovensku ako porotkyňa súťaže Flautiáda.