Kaspar Zehnder, flauta

Bach, Leclair, Berger


8. 5. 2016 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Kaspar Zehnder flauta
Johann Sebastian Bach
Jean-Marie Leclair
Roman Berger 
Suita č. 2 h mol, BWV 1067
Koncert pre flautu a sláčikový orchester C Dur, op. VII/3
Post scriptum

Orchestrálne ouvertury, resp. Suity Johanna Sebastiana Bacha patria do zlatého fondu hudobnej literatúry všetkých čias a sú predzvesťou zrodu symfonizmu 18. storočia. Skladateľ, esejista, filozof a mytológ Roman Berger sa zasa usiluje prepojiť našu prítomnosť s mýtickými hlbinami existencie sveta a človeka.